Nagpana Minorities Association (NAMIAS)

Share profile

Who we are

The organization focuses on empowering minorities, particularly the Ati community of Nagpana, Barotac Viejo, and also providing them with livelihood opportunities.

MISSION
Ang Sitio Nagpana magapanguna sa mga aktibidaded sa pag emplementar sang mga programa,proyekto kag mag pa tigayon sa pag hugpong sa nagakalain-lain nga sektor sa mapag-on nga pang gobyerno nga may panindugan padulong sa mapinadayunan nga kauswagan.

VISION
Maging isa ka komunidad nga may mapag-on nga ekonomiya, kag pamuluyo, malipayon, may malinong kag ka tawhay nga palibot kag labi sa tanan may pag salig sa diyos

Organization gallery

Nothing to see here. Gallery is empty ...

Contact information

Person Incharge

Volunteer Nation Philippines

Connect By

Active Volunteers